Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthorzosiek9202
  • CommentTime9 Feb 2014 zmieniony
   Report Post
  Hej:) Gdyby ktos napisal rozwiazanie choc jednego zadania bede wdzieczna, jesli bedzie wiecej suuuper. Naprawde bardzo tego potrzebuje, przyda sie kazda pomoc, pozdrawiam!
  A tu tresci zadan:

  1. Podaj strukturę i nazwij produkt reakcji metylocyklopentanu z bromem w obecności światła
  2. 2,2-dimetylopropan-3-ol zostaje poddany odwodornieniu kwasem siarkowym powstaje alken, nazwij produkt reakcji, jakiego katalizatora należy użyć
  3. Jaki produkt powstanie w reakcji z 3-chloro-2-metyloheksanu ze stężonym roztworem zasady?
  4. Które z wymienionych związków występują w izomerii E i Z, podaj ich wzory i nazwy : a) buta-1,3-dien b) buten c)1-chloro-pent-1-en d) 1,4-dichlorobut-2-en e) 1,3-dimetylocyklobutan f) 1,2 - dichloroeten g) 1,2-dimetylocyklopenten
  5. Jakie produkty powstaną w reakcji utlenienia cyklopentenu nadkwasem a następnie hydrolizy produktu pośredniego
  6. Jakie węglowodory ulegają reakcji ozonolizy prowadzącej do powstania hepta-2.6-dionu?
  7. Pokaż i omów profil energetyczny reakcji eliminacji E2
  8. Pokaz i omów profil energetyczny reakcji Sn1. Wskaz produkty/stany pośrednie, energie aktywacji. Podaj przykłady dobrych zasad i grup opuszczających.
  9. Podaj mechanizm reakcji i wyjaśnij wpływ dowolnie wybranego podstawnika w benzenie na kierunek elektrofilowego podstawienia
  10. Wskaz produkty powstałe działaniem 5% NaOH na propanal
  11.Przedstaw reakcje zachodzące w octanie etyly w obecności etanolanu sodu
  12. Przedstaw przykłady zastosowan czynnikow Gringarda w syntezie organicznej
  13.Uszereguj wzraz z wzrastajaca zasadowoscia a) N-metyloanilina b) etyloamina c) p-nitroanilina d) wodorotlenek tetrametyloaminowy e) acetanilid
  14. Zaproponuj syntezę kwasu p-nitrobenzoesowego z odpowiedniego węglowodoru
  15. Podaj nazwę produktu reakcji acetonu z bromkiem allilomagnezowym
  16. Uszereguj wg wzrastającej kwasowości a) kwas fluoroctowy b) kwas octowy c) kwas maslowy d) kwas propionowy e) kwas metanowy f) kwas tichlorooctowy
  17. Przedstaw metody syntez amin 2-rzedowych
  18. Przedstaw mechanizm syntezy etanianu etylu z woda w obecności kwasu siarkowego
  19. Zaproponuj syntezę kwasu m-nitrobenzoesowego z odpowiedniego węglowodoru
  20. Wskaz kierunek i zwrot momentu dipolowego metanalu, chloroformu i eteru dimetylowego
  21. Przedstaw przykłady reakcji aldehydów ze związkami o charakterze nukelofilowym
  22. Sole diazoniowe, synteza i reakcje
  23. Przedstaw przykłady zastasowan malonianu dietylowego w syntezie organicznej
  24. Przedstaw metody syntezy enamin w syntezie organicznej
  25. Przedstaw konformacje metylocykloheksanu
  26. Omów mechanizm reakcji etanolu z kwasem octowym. Wyjasnij wpływ katalizatora
  27. Metoda syntezy aniliny z odpowiedniego wegloworu i odczynnika nieorganicznych
  28. Metody odróżniania amin 1, 2 i 3-rzedowych
  29. Mechanizm nitrowania toluenu.