Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthorwelly23
  • CommentTime15 Nov 2013
   Report Post
  W kolumnie rektyfikacyjnej rozdzielamy n-heksan i n-heptan. Mieszanina zawiera 40% mas. n-heksanu. natężenie przepływu wynosi 5000kg/h, ciśnienie atm. Destylat ma zawierać 99% mas. n-heksanu, a ciecz wyczerpana 2% n-heksanu. Proszę obliczyć:
  a) ułamki molowe surowca, destylatu i cieczy wyczerpanej
  b) masy molowe surowca, destylatu i cieczy wyczerpanej
  c) bilans materiałowy ( ilość otrzymanego destylatu i cieczy wyczerpanej)

  Bardzo proszę o pomoc