Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthoreweluncia
  • CommentTime21 May 2013
   Report Post
  Bardzo proszę o rozwiązanie zadan :
  1Probkę stali o masie 1 g rozpuszczono w H2SO4, a nastepnie utleniono Mn2+ za pomocą KIO4 i rozcieńczono do objętości 100ml. W kuwecie o grubości 1cm zmierzono transmitację T=50%. Oblicz zawartość procentową manganu w stali, jesli molowy współczynnik absorpcji MnO4- = 2,4*10do3 l/mol*cm odpowiedz : 0,0686%
  2 Roztwor o stezeniu 1,5*10do-5 w kuwecie o grubości warstwy 5cm pochłania 70% promieniowania. Obliocz molowy współczynnik absorpcji związku w roztworze. [7*10do3 l/mol*cm]
  3. Do roztworu zawierającego KMnO4 dodano 0,5ml zakwaszonego roztworu FeSo4 o stężeniu 0,01M. Pozostałe jony Fe3+ miareczkowano kulometrycznie za pomocą anodowo wytwarzanych jonów Ce4+, stosując prąd o natęzeniu 1mA. Punkt końcowy osiągnięto ppo 193s. Oblicz ile moli KMnO4 znajdowało się w badanym roztworze? [6*10do-7mol]

  W ogole tego nie czaje i moje proby rozwiazania nic nie daja... w kazdym razie wyniki sa zupełnie inne. :(