Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthormikroza
  • CommentTime1 May 2012
   Report Post
  Czy jest ktoś w stanie nie tyle rozwiązać mi te zadania, co na podstawie jednego z nich pokazać zasadę postępowania i jak to liczyć?

  Bardzo to dla mnie ważne, gdyż trochę już nad tym siedzę, a nie mogę znaleźć nigdzie teorii w której po ludzku napisane byłoby jak to obliczyć!

  ZADANIE 1

  Z reakcji 7 moli jodu i 5 moli wodoru, po uzyskaniu stanu równowagi powstało 9 moli jodowodoru. Napisz równanie tej reakcji, a następnie oblicz stan równowagi (objętość przestrzeni reakcyjnej wynosi 1 dm3).

  ZADANIE 2

  W naczyniu o pojemności 1 dm3 przeprowadzono reakcję chlorowodoru z tlenem wg równania

  4 HCl(g) + O2(g) <==> 2 H2O(g) + 2 Cl2(g) delta H< 0.

  Wiedząc, że zmieszano 8 moli chlorowodoru ze stechiometryczną ilością tlenu, a po dojściu do stanu równowagi, układ zawierał 3 mole chloru. Oblicz ilość moli pozostałych substancji w stanie równowagi oraz oblicz stan równowagi w powyższej reakcji.

  ZADANIE 3

  Zmieszano 1,5 mola gazowego fluorowca z 3 molami wodoru. Po ustaleniu się stanu równowagi reakcji, stwierdzono obecność 2 moli fluorowcowodoru. Oblicz stałą równowagi reakcji i jej rząd (objętość przestrzeni reakcyjnej wynosi 1 dm3).