Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthortedjeans
    • CommentTime19 Mar 2012
     Report Post
    Siemka, jestem studentem Politechniki Poznańskiej i przygotowuje referat na temat Izolacje i uszczelnienia w aparaturze chemicznej. Interesują mnie tworzywa jakie są wykorzystywane do produkcji uszczelek, uszczelnień i izolacji tej aparatury. I inne pomysły jakie macie a warto zawrzeć w mojej prezentacji. Pozdrawiam i proszę o pomoc :D
    Tedjeans