Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthorinflu
  • CommentTime26 Feb 2012
   Report Post
  Witam wszystkich mam prośbę o uświadomienie mnie, w którym momęcie robie błąd

  Mianowicie mam zadanie i substancje: skrobia ( 1M), NaCl ( 0,9%), Na2SO4 ( 1M)

  -mierze osmometrem i otrzymuje kolejno wynik ( podaje wartości uśrednione):

  113,667 mOsm/kg; 272,667 mOsm/kg; 479,667 mOsm/kg
  -osmometr pracuje -7 C ( 266 K)
  - objętość w ependorfie 100 ul

  Wyliczam teoretyczne wartości ciś.Osm z Pi = mRT ( małe stężenie to Cn traktuje, jako stężenie molalne):

  1 skrobia Pi= 1 x 8,31 x 266 = 2210,46 kPa
  2NaCl Pi= 2 x 8,31 x 266 = 4420,92
  3 Na2SO4 Pi= 3 x 8,31 x 266 = 6631,38

  Teraz musze zamienić mOsm/kg na Pa z wartości, które otrzymałem przy pomiarze ( Pi obserwowane)

  Dla skrobi:
  1 mOsm - 2270 Pa ( w 273 K ) 258024,09 Pa - 273k
  113,667 mOsm - x y - 266 K
  x = 258024,09 Pa y = 251408,0877

  dla NaCl = 603083,4723 Pa i Na2SO4 =1060925,011 Pa

  Obliczam współczynnik izotoniczności i = Piobs/Piteorety. dla NaCl i Na2SO4

  NaCl- i = 0,136
  Na2SO4 i=0,159

  Ostatni punkt to obliczenie dla tych dwóch roztworów stopnia dysocjacji a = ( i - 1 ) / ( n-1 ) n- l. jonów, na które dys.subst.

  a1 = - 0,84


  no i dalej nie ma sensu pisać, bo nie może mi wyjść stopień dysocjacji -0.83
  Myślę, że może to wynikać z błędnego przeliczenia na Pa Bardzo bym prosił o wskazówki do teko zadania i ewentualnie pomoc w przeliczeniu ciśnienia

  Pozdrawiam i dziękuję za każdą radę
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime19 Jul 2012
   Report Post
  Może gdzieś trzeba uwzględnić współczynnik stechiometryczny i podzieli się na 2...