Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthorsc88
  • CommentTime18 Jan 2012 zmieniony
   Report Post
  ile cm3 wody należy dodać do 50 cm3 roztworu o pH=2 aby uzyskać roztwór o pH=3?
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime30 Jan 2012
   Report Post
  Około 450 ml.