Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthorwiola89
    • CommentTime16 Jan 2012
     Report Post
    1) Roztwory mocznika M=60 oraz glukozy M=180 są izotoniczne. Roztwór glukozy o obj. 1 dm3 zawiera 3.6g subs. rozpuszczonej. Stężenie mocznika wynosi więc?

    2) Pewna ilość subs A rozpuszczona w 100g cykloheksanonu obniża temp krzepniecia o 5,05 C. Ta sama ilość subst. A rozpuszczona w 100g wody obniża temperaturę krzepnięcia o 1.395 C. Stałe krioskopowe dla cykloheksanonu i wody wynoszą 20.2 i 1.86 K kg/mol. Subs A nie ulega w cykloheksanonie dysocjacji ani asocjacji natomiast w wodzie jest w pelni zdysocjowana. Na ile jonow dysocjuje subs A w roztworze wodnym?