Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthoraskaer
    • CommentTime11 Jan 2012
     Report Post
    2 250cm3 0,01 molowego roztworu kwasu benzoesowego zawiera 0,0242g jonów benzoesowych. Oblicz stopień dysocjacji kwasu w tym roztworze i pH roztworu.