Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthoraskaer
    • CommentTime11 Jan 2012
     Report Post
    Kwas octowy zmieszano z alkoholem etylowym w ilościach stechiometrycznych dla reakcji CH2COOH(g)+C2H2OH(g)->CH3COOC2H3(g)+H2O. Wydajność reakcji po ustaleniu się stałej równowagi wyniosła 60%. Oblicz stałą równowagi Ka.