Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthoraskaer
  • CommentTime11 Jan 2012
   Report Post
  Zmieszano 50ml roztworu Ga(NO3)3 (c=0,1mol/l) i 150ml roztworu NaOH (c=0,2mol/l) Jakie jest stężenie jonów Ga3+
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime30 Jan 2012
   Report Post
  Praktycznie zerowe jeśli chodzi o roztwór. Strąca się Ga(OH)3 lub ewentualnie tworzą się sole typu Na[Ga(OH)4] analogicznie jak dla glinu.