Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthoraskaer
    • CommentTime11 Jan 2012
     Report Post
    Obliczyć Stężenie jonów fosforanowych w 0,1 molowym H3PO4 zakwaszonym HCl do 1,5. Stałe dysocjacji H3PO4 Ka1=7,11*10-, Ka2=6,34*10-, Ka3=1,26*10-12