Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthoraskaer
    • CommentTime11 Jan 2012
     Report Post
    W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,1 molowy H3PO4 i 0,1 molowy NaOH aby uzyskać roztwór buforowy o pH=6> Stała dysocjacji H3PO4 Ka1=7,11*10-, Ka2= 6,34*10-, Ka3=1,26*10-12