Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthoraskaer
    • CommentTime11 Jan 2012
     Report Post
    Próbkę HCl o stężeniu 38% wagowych (d=1,19g/cm3) i objętości 0,5cm3 rozcieńczono wodą do objętości 1l, a następnie dodano 1l 0,03 molowego roztworu CaCl2. Oblicz aktywność CL- i paCl