Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthoraskaer
    • CommentTime11 Jan 2012
     Report Post
    Zmieszano równe objętości roztworów KOH o pH=12,50 i HCl o pH 2,30. Oblicz pH otrzymanego roztworu