Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthoraskaer
    • CommentTime11 Jan 2012
     Report Post
    Jaki jest skład % mieszaniny gazów w stanie równowagi dla reakcji C(s)+O2(g)->CO2(g) w temp. 1300st. C jeżeli stała równowagi wynosi 0,289.