Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthorwyluzuj
    • CommentTime16 Nov 2011
     Report Post
    Jak przelicza sie roztwór o jakiejś normalności na roztwór molowy? Np. 3-4 N roztwor jest ilu molowy?