Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime31 Oct 2011
   Report Post
  Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania, bo widocznie robię jakiś błąd i odpowiedź jest nieprawidłowa.. Treść zadania:
  Roztworzenie próbki Zn o wadze 6.0 g wymagało 137 cm3 roztworu wodnego HCl. Jakiej objętości (wyrażonej w ml) tego samego roztworu HCl potrzeba do roztworzenia 18.1 g równomolowego stopu Zn i Mg?
  MHCl = 36,5 g/mol MZn = 65,4 g/mol MMg = 24,3 g/mol
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime31 Oct 2011
   Report Post
  A jak robisz to zadanie, że wychodzi błąd?
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime1 Nov 2011
   Report Post
  dziele 18,1g na @ i to zamieniam na mole Zn i Mg, dalej zamieniam 6g Zn na mole i tyle moli ile wyjdzie porownuje do objętości HCl z czego wyliczam objętość potrzebną do roztworzenia Zn ze stopu
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime1 Nov 2011
   Report Post
  18,1 g = a + b
  a/Mzn = b/Mmg (równe ilości moli) => a = b*(Mzn/Mmg)

  Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

  s = 2 * 6g / Mzn
  Cs = s/0,137 mol/l

  s' = 2 * ( a/Mzn + b/Mmg)
  Vs = s'/Cs

  a - masa cynku w stopie 18,1 g
  b - masa magnezu w stopie
  s - ilość moli HCl w kwasie solnym
  s' - ilość moli HCl w kwasie, który mamy użyć do roztworzenia stopu
  Vs - poszukiwana objętość kwasu
  Mmg - masa molowa magnezu
  Mzn - masa molowa cynku


  Proszę rozwiązać i sprawdzić czy dobrze :)
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime1 Nov 2011
   Report Post
  niestety też źle... wyszło mi z obliczeń- 0,3319
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime14 Nov 2011
   Report Post
  Rozumiem, że 0,332 litra czyli 332 ml? Czy to na pewno zła odpowiedź?
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime14 Nov 2011
   Report Post
  a tak, faktycznie, dziękuję.
  Mam jeszcze problem z takim zadaniem, na razie obliczylam liczbę moli wodoru i na tym mój pomysł z rozwiązaniem się kończy;/
  Blaszkę żelazną pokrytą warstwą tlenku Fe3O4 o masie całkowitej 10.31 g roztworzono zupełnie w kwasie nieutleniającym. Wydzieliło się 1.8 dm3 wodoru (p = 178 kPa, t = 98 oC). Jaka była wyrażona w gramach masa blaszki żelaznej, którą poddano utlenieniu a następnie utlenioną roztworzono w kwasie?
  Masy molowe: MFe = 55,85 g/mol MO = 16,00 g/mol