Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime24 Oct 2011
   Report Post
  Witam,
  mam problem z rozwiązaniem zadania z podstaw chemii, wydaje mi się, że robię dobrze, ale widocznie jest jakś błąd, bo komputer nie chce mi uznać odpowiedzi za poprawną. To treść zadania:
  W mieszaninie siarczków sodu i wapnia ułamek molowy siarki jest równy 0.4. Ile gramów sodu zawiera 173 g tej mieszaniny?
  MCa = 40,08 g/mol MS = 32,07 g/mol MNa = 22,99 g/mol

  Bardzo proszę o pomoc.
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime24 Oct 2011
   Report Post
  n(s) = n(s,CaS) + n(s,Na2S)
  x(s) = n(s)/[n(CaS)+n(Na2S)] = 0,4
  m = 173 g

  niech n(s) = a; x(s) = z; n(CaS) = b; n(Na2S) = c; m(CaS) = d; m(Na2S) = e
  mamy więc równania:

  a = b + c
  z = a/(b+c)
  m = d + e
  d = b * M(CaS)
  e = c * M(Na2S)

  podstawiając:

  a = b + c
  a/(b+c) = 0,4
  b * M(CaS) + c * M(Na2S) = 173 g

  mamy więc układ 3 równań i trzy niewiadome; interesuje nas głównie wyliczenie c skąd wyliczymy:

  n(Na) = 2 * c
  m(Na) = 2 * c * M(Na)
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime24 Oct 2011
   Report Post
  dziękuję za pomoc;)
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime25 Oct 2011
   Report Post
  chciałam jeszcze tylko spytać, co z tym równaniem a=b+c? bo jest sprzeczne z tym że a/(b+c)=0,4
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime31 Oct 2011
   Report Post
  A dlaczego sprzeczne????
  Oba równania się uzupełniają tworząc z z trzecim równaniem układ trzech równań.


  P.S. Proszę nie łamać regulaminu i nie wystawiać wielu jednakowych wątków.
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime1 Nov 2011
   Report Post
  to w jednym wątku mam pisać wszystkie swoje wątpliwości/niejasności/zapytania?
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime1 Nov 2011
   Report Post
  oczywiście, po to są wątki
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime1 Nov 2011
   Report Post
  ok
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime1 Nov 2011
   Report Post
  Jaką wartość ma ułamek molowy soli w 12.624 % wodnym roztworze CaCl2 o gęstości d = 1,095 g/ml?
  MCa = 40,07 g/mol MCl = 35,45 g/ml MH = 1,008 g/mol MO = 16,00 g/mol
  a takie zadanie? na to nawet pomysłu nie mam...
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime1 Nov 2011
   Report Post
  juz to zadanie rozgryzłam:)
  • CommentAuthorGosja
  • CommentTime3 Nov 2011
   Report Post
  Do kolby wlano kolejno: 16.4 g 9.3% roztworu HCl oraz 12.0 cm3 roztworu HCl i stężeniu 3.73 mol/dm3, po czym roztwór uzupełniono wodą destylowaną do objętości 3170 cm3. Jakie jest pH otrzymanego roztworu, jeżeli jego gęstość wynosiła 1,11 g/cm3? Przyjmij, że w każdym roztworze dysocjacja HCl jest całkowita.
  Masy molowe: MH = 1,01 g/mol MCl = 35,5 g/mol MO = 16,0 g/mol
  bardzo proszę o pomoc...