Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthorheniek
  • CommentTime20 Sep 2011
   Report Post
  Witam czy mógłby ktoś pomóc mi w rozwiązaniu zadań ? Pozdrawiam
  1. Korzystając z układu okresowego opisz budowę atomu pierwiastka o liczbie atomowej 79. Określ jego właściwości fizykochemiczne. Jakie tworzy jony. Podaj przykłady.
  2. Do probówek z wodą wrzucono następujące sole: siarczek żelaza III, azotan V sodu oraz węglan sodu. Napisz reakcje jakie przebiegają oraz określ odczyn roztworu.
  3. Co to jest pH roztworu. Napisz wzór na stałą równowagi dysocjacji wody i wyprowadź zależność na iloczyn jonowy. Podaj stężenie jonów OH oraz określ odczyn, jeżeli pH wynosi 4
  4. Dokończ zapis reakcji podając je w postaci jonowej i nazwij reagenty: Cu+H2O= ; Mg(OH)2+HCL= ; Al+HCL= ; FeCl3+(NH4)2S= osad siarczku żelaza + ........
  5. Narysuj modele struktury materii w następujących związkach: a) diamencie, b)drucie ze srebra, c)fluorowodorze. Wyjaśnij sens fizycznych wiązań w tych materiałach.
  6. Co to są izotopy podaj przykłady dla dwóch pierwiastków.
  7. Na podstawie bilansu elektronowego dobrać współczynniki reakcji, wskazać utleniacz i reduktor FeSO4+H2SO4+HJO3=J2+Fe2(SO4)3+H2O
  8.Opisać proces elektrolizy w roztworze CuSO4. Napisać reakcję. Oblicz masę wydzielonej na katodzie substancji gdy i=0.2A i czas procesu t=30 minut