Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthorteodor
    • CommentTime6 Sep 2011
     Report Post
    Witam! Mam problem z zadaniem. Jego treść jest mniej więcje taka: oblicz pH roztwou zawierającego NH3 o stężeniu 0,1 mol/dm3 i NH4Cl o stężeniu (tu akurat nie mogę rozczytać danych.) pKa NH4+= 9,2
    Czy wystarczy skorzystać ze wzoru Hendersona-Hasselbalcha pH=pKa + log C akceptora/C donora ?