Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthormatej1004
    • CommentTime7 Feb 2011
     Report Post
    w elektrolizie wodnych roztworów na katodzie wydzielają się tylko metale mające potencjał standardowy większy od glinu. Jeżeli natomiast potencjał jest niższy niż glinu - następuje rozkład wody z wydzieleniem wodoru. Co się stanie jeśli weźmiemy glin?