Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

    • CommentAuthormonika.t
    • CommentTime1 Feb 2011
     Report Post
    Potrzebuję pomocy. Nie wiem jak zrobic takie zadanie i analogiczne do niego. bardzo proszę o rozwiązanie jak ktoś umie je zrobic.

    Ile cm3 0.200 mol/dm3 KMnO4 zużyjesz na oznaczanie 35.1 mg nadtlenku sodu? W środowisku jakiego kwasu wykonasz to oznaczenie i jakiego wskaźnika użyjesz? Napisać równanie redoks, bilans elektronowy, wskaż utleniacz i reduktor.