Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthormonika.t
  • CommentTime1 Feb 2011
   Report Post
  Prosze o rozwiazanie tych zadan bo sama nie mam pojecia jak je zrobic... wazne, potrzebne na teraz!!

  1.Za pomocą (X) zmierzono gęstość kwasu solnego d=1.19g/cm3. Stężenie procentowe wynosi 37.23. Ile cm3 tego roztworu potrzeba do sporządzenia 5dm3 około 0.1 molowego roztworu? Roztwór ten mianowano za pomocą 10cm3 (Y) o stężeniu 0.0500 mol/dm3 wobec wskaźnika (Z) i otrzymano następujące wyniki: 9.8; 9.9; 10.0; 9.9; 9.8; 9.6; 10.1; 10.5 i 9.9cm3. Oblicz dokładne stężenie kwasu solnego.

  2. Ile cm3 kwasu solnego, którego dokładne stężenie obliczyłeś w zadaniu 1 zużyjesz na oznaczanie: (a) 207 mg K2CO3; (b) 262.5 mg CsOH; (c) amoniaku wydzielonego z 80.25 mg salmiaku? Jakiego wskaźnika użyjesz w każdym przypadku?

  3. Ile cm3 kwasu solnego z zadania 1 zużyjesz na zmiareczkowanie mieszaniny składającej się z 50 mg NaOH, 98 mg KOH - 99.9 mg Ca(OH)2?