Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthor19kk92
  • CommentTime20 Dec 2010
   Report Post
  JEŚLI KTOŚ POTRAFIŁBY ROZWIĄZAĆ TE ZADANIA URATOWAŁBY MI ŻYCIE ;]

  1) ułóż równania reakcji hydrolizy (w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej) i podaj odczyn roztworu mrówczanu potasu.

  2) zaprojektuj doświadczenie,którego przebieg pozwoli potwierdzić nienasycony charakter kwasu oleinowego. Podaj:
  a) wzory odczynników
  b) schemat doświadczenia
  c) co zaobserwowałeś podczas doświadczenia.

  3) Ustal wzór półstrukturalny nasyconego kwasu monokarboksylowego, którego 110g w reakcji z metalicznym sodem w warunkach normalnych powoduje wydzielenie 14dm3^ gazu.

  4) wodorotlenek sodu w obecności wody reaguje z tłuszczem znajdującym się w zatkanych rurach. Napisz równanie tej reakcji, przyjmując, że cząsteczki tłuszczu zbudowane są wyłącznie z tripalmitynianu glicerolu. W zapisie zastosuj półstrukturalne wzory tripalmitynianu glicerolu oraz sumaryczne wzory reszt węglowodorowych kwasu organicznego.

  5)poniżej przedstawiono pewien schemat. zapisz równania reakcji używając wzorów półstrukturalnych.
  CaC2---> etyn---> etanol + Cu(OH)2 /T/---> X---> CH3COOCH2CH3

  6) poniżej przedstawiono pewien schemat. zapisz równania reakcji używając wzorów półstrukturalnych.
  CH3CH2COONa + NaOH + CaO /T/ ---> A + Cl2 /światło/---> B + LiOH + etanol /T/---> C + H2O /H+/---> D

  7) Napisz trzy reakcje otrzymywania mrówczanu miedzi (II)

  8) Zapisz reakcje hydrolizy kwasowej i zasadowej maślanu etylu.