Niezalogowany (Zaloguj się)

Vanilla 1.1.5a jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

reklama: ODCZYNNIKI CHEMICZNE - produkcja i handel / polskie i zagraniczne chemikalia

  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime4 Apr 2009
   Report Post
  Zapraszam do dodawania zadań szkolnych - postaramy się pomóc!
  • CommentAuthormysza329
  • CommentTime15 Sep 2010
   Report Post
  Czy atom cezu może tworzyć orbitale molekularne. Odpowiedz uzasadnij.
  • CommentAuthormysza329
  • CommentTime15 Sep 2010
   Report Post
  Oblicz formalny stopień utlenienia boru w związku Na2B4O7
  • CommentAuthormysza329
  • CommentTime15 Sep 2010
   Report Post
  Uzupełnij reakcje :

  NH4+ +SO4 2-(górny index)=

  Zn + HClO4 =

  As+O2=
  • CommentAuthorAetheris
  • CommentTime8 Nov 2010
   Report Post
  St. utlenienia tlenu zawsze -II, a zatem: -2 * 7 = 14
  St. utlenienia Na I, 1 * 2 = 2
  St. utlenienia boru:
  14 - 2 = 12 i ponieważ obecne w związku są 4 atomy boru należy następnie podzielić 12 przez 4, co zapisujemy: 12/4=3 a zatem stopień utlenienia boru z związku Na2B4O7 wynosi +III.
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime19 Dec 2010
   Report Post
  NH4(+) + SO4(2-) = NH4SO4(-) lub 2NH4(+) + SO4(2-) = (NH4)2SO4

  Zn + 2HClO4 = Zn(ClO4)2 + H2^(strzałka do góry oznacza wydzielający się gazowy wodór)

  4As+3O2= 2As2O3
  • CommentAuthoran.wo
  • CommentTime9 Jan 2011
   Report Post
  ZMIESZANO 100CM3 WODORU I 200CM3 POWIETRZA (WARUNKI NORMALNE). ILE MG WODY MOŻNA OTRZYMAĆ Z TEJ MIESZANINY?

  moje rozw:
  1.powietrze to 21% tlenu więc 21%x200cm3=42cm3
  2.w warunkach normalnych z 22,4dm3 tlenu (1mol) powstaje 44,8dm3 wody (2mole)
  22,4dm3=22400cm3
  44,8dm3=44800cm3
  z proporcji:

  22400cm3 (o2)---44800cm3 (h2o)
  42cm3 (o2) ----- x cm3 (h2o) x=84cm3

  1mol wody waży 18g i ma v=22400cm3 (w war. norm.)
  więc dalej z proporcji:
  18g ---- 22400cm3
  xg ------ 84cm3 x=0,0675g=67,5mg

  dlaczego wyszło za dużo?! :| bardzo proszę o pomoc.
  • CommentAuthoran.wo
  • CommentTime9 Jan 2011
   Report Post
  miało wyjść 64,3 mg...
  • CommentAuthoradmin
  • CommentTime11 Jan 2011
   Report Post
  Bo może ktoś przyjął, że tlenu jest 20% a nie 21% - przy takim założeniu wychodzi właśnie 64,3 mg :)
 1.  Report Post
  Ile wynosi pKa kwasu octowego i jaka forma tego kwasu dominuje w pH<3 ?